Beleid en strategie

Stichting Animals First Foundation zet zich wereldwijd in voor een goede gezondheid en humane leefomgeving voor hulpbehoevende dieren. Middels het Neuter – Educate – Sustain programma wordt de gezondheid en leefomstandigheden van (zwerf)dieren hersteld en beschermd.Sinds 2023 is de stichting in Nederland opgericht tot een officiële stichting en beschikt over een ANBI Status. Met een ANBI status zijn giften en donaties, op voorwaarden, aftrekbaar van de inkomsten- en of winstbelasting in Nederland.

Klik op afbeelding voor download

Klik op afbeelding voor download


Het ideaal van Animals First Foundation kan enkel gerealiseerd worden met behulp van partners, vrijwilligers en donateurs. Een belangrijke speerpunt voor de stichting is daarom ook samenwerking en partnership met gelijkgestemden.


Het bestuur

Gaby Plinck

Voorzitter 

Dieren verdienen net als de mens een veilige en humane omgeving. Volgens de Westerse cultuur is het gebruikelijk dat een hond of kat bij ons in huis leeft, dit is niet in iedere cultuur gebruikelijk. Landen zoals Turkije tonen ons succesvol dat mensen & straatdieren als één gemeenschap in harmonie en wederzijdse zorg kunnen leven. Middels duurzame lokale oplossingen brengen wij hulpbehoevende dieren en de lokale gemeenschap samen.

Michelle Gundlach

Penningmeester

In een wereld waar dieren vaak onrecht wordt aangedaan, voel ik de noodzaak om een verschil te maken. De Stichting deelt mijn toewijding om dieren te beschermen, te redden en hun rechten te verdedigen. Ik ben dan ook heel gelukkig met mijn functie als bestuurslid en samen strijden we voor een wereld waarin dieren kunnen leven zonder angst, pijn of misbruik. Ik voel mij vereerd om bij te dragen aan een betere wereld voor dieren en zal hier mij hier dan ook vol passie voor inzetten.

Kayleigh Veerman

Secretaris

Zelf ben ik opgegroeid met dieren en het doet mij veel dat niet elk dier leeft op een fijne plek, zoals de plek die wij thuis voor onze beestjes hadden. Elk dier verdient een goede leefomgeving en om gezond te zijn. Daarom zet ik mij, samen met de stichting, in om dit voor elkaar te krijgen.

Photo's by: PetitFotografie


JAARVERSLAG

Het financiële boekjaar bij Animals First Foundation loopt van 01 januari t/m 31 december. Daarom publiceren we in het eerste kwartaal van het opvolgend jaar ons jaarverslag met daarin de uitgevoerde werkzaamheden en de jaarrekening.


DIT DOEN WE MET JOUW GELD

We gaan zorgvuldig om met jouw donatie, zodat minimaal 90% van de donaties rechtstreeks naar de dieren gaat. AFF streeft de volgende verdeling na:

0% Salaris bestuur Alle medewerkers werken op vrijwillige basis, er wordt geen salaris uitgekeerd.
74% Sterilisaties en vaccinatie Om de zwerfdierpopulaties terug te dringen en te stabiliseren
13% Medicatie en voeding Om de dierpopulatie te beschermen en onderhouden
11% Materiaal en benodigheden Ten behoeve van de projecten.
2 % Beheer en adminstratie Ter ondersteuning van De Stichting.